Sơ đồ cấu trúc công ty

  • Sơ đồ tổ chức Công ty CP Phát triển xây dựng và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng
  • Với cấu trúc đa ngành nghề, lĩnh vực, Công ty CP Phát triển xây dựng và Xuất Nhập Khẩu Sông Hồng có 4 Công ty thành viên, một sàn giao dịch Bất động sản, trung tâm Xuất nhập khẩu hàng hoá, trung tâm Cung ứng lao động quốc tế, ban Quản lý dự án, và các phòng ban liên quan.

    Untitled.001

Hotline - Phòng xuất nhập khẩu

04 36335526

04.36336649

04 36340442

Máy lẻ: 13     Fax: 04 36336648

Liên hệ với chúng tôi

Để tìm hiểu thêm thông tin, liên kết kinh doanh hoặc liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi, xin dùng hình thức liên lạc sau: Click here...