Giới thiệu về chúng tôi

  • Liên hệ với chúng tôi
  • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG

    Địa chỉ: 245 Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội
    Điện thoại: 04 36335526, 04 36340442
    Fax: 04 36336648

Hotline - Phòng xuất nhập khẩu

04 36335526

04.36336649

04 36340442

Máy lẻ: 13     Fax: 04 36336648

Liên hệ với chúng tôi

Để tìm hiểu thêm thông tin, liên kết kinh doanh hoặc liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi, xin dùng hình thức liên lạc sau: Click here...